30.06.2021.
CEWOOD izsludina iepirkumu un uzsāk būvprojektu izstrādi

SIA “CEWOOD” 2021. gada aprīlī ir izsludinājis būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības iepirkumu, kā arī 2021. gada maijā ir izsludinājis būvniecības iepirkumus saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Šobrīd SIA “CEWOOD” ir noslēgusi līgumu par būvprojektu izstrādi, attiecīgi būvprojekta izstrāde ir uzsākta.

31.03.2021.
CEWOOD izsludina iepirkumu

SIA “CEWOOD” ir sagatavojis iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Iepirkumu par SIA “CEWOOD” ražošanai nepieciešamo telpu būvprojektu izstrādi un autoruzraudzību plānots izsludināt 2021. gada aprīļa sākumā, bet iepirkumus par ražošanai nepieciešamo telpu būvniecību plānots izsludināt līdz 2021. gada
aprīļa beigām.

30.12.2020.
CEWOOD gatavojas izsludināt iepirkumu


SIA “CEWOOD” turpina sagatavot iepirkumu dokumentāciju saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Uzņēmuma mērķis ir iepirkumu izsludināt 2021. gada janvārī un līgumu noslēgt līdz 2021. gada 1. ceturkšņa beigām.

02.09.2020.
CEWOOD aktualizē iepirkuma dokumentāciju

SIA “CEWOOD” aktīvi darbojas pie iepirkumu dokumentācijas aktualizēšanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.06.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Dokumentācijas sagatavošanas procesā tiek analizēti Covid-19 izraisītie izaicinājumi finanšu situācijā. 

02.03.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.12.2019.
CEWOOD noslēdz līgumu ar CFLA

SIA “CEWOOD” 2019. gada 29. novembrī ir noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir izbūvēt ražošanas telpas Alūksnē, Rūpniecības ielā 7 un 2L, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības paplašināšanai un jaunas ražotnes izveidei.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 499 967.00 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms
1 124 985.15 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada decembrim.