Downloads

AKUSTISKE PANELER
MANUALER, RETNINGSLINJER
Produktkoder
Inden montering
Efter montering
Montering af akustiske paneler
Skjulte profilstrukturer
Ingredienser
Montering af paneler på CEWOOD tyndpladebeslag
Anvisninger vedrørende genanvendelse
ANVISNINGER, ADVARSLER
Advarsel vedrørende farvetone
Advarsel vedrørende farvetone for umalede CEWOOD paneler
Retningslinjer for paneler i mørke farver
Visuel effekt for kanter med højere tæthed på CEWOOD paneler
Klasser for reaktion på brandCERTIFIKATER
DoP
DoP A2 panel
Safety data sheet
DoP Construction panels
ISO 14001 Certificate M1 Emission classification unpainted panels
Testing of ball impact resistance inspection clap M1 Emission classification painted panels
Testing of ball impact resistance 35 mm wooden construction Natureplus Certificate
Testing of ball impact resistance 35 mm metal sub construction
PEFC/12-31-030 certificate
Testing of ball impact resistance 25 mmISO 50001 certificate
Testing of ball impact resistance 25 mm A2Fire resistance test report
Certificate of constancy of performance FSC ® (FSC-C170780) certificate
EPD (Environmental Product Declaration) Acoustic panelsEPD declaration for A2 panels
EPD declaration for painted acoustic panelsEPD declaration for construction panels
POWERED BY GREEN certificate Indoor Air Comfort Gold Certificate
ISO 14001 Certificate
Indoor Air Comfort Certificate
EN 13964 CertificateCradle to Cradle Certificate
TEST RAPPORTER
Testing of ball impact resistance inspection clap
Testing of ball impact resistance 35 mm wooden construction
Testing of ball impact resistance 35 mm metal sub construction
Testing of ball impact resistance 25 mm
Testing of ball impact resistance 25 mm A2


KATALOGER
Hovedkatalog
Inspirationskatalog
Inspirationskatalog del 2
Inspirationskatalog del 3
Inspirationskatalog del 4
TIL PROFESSIONELLE
BIM models, DWG, RVT, SKP
  

ACOUSTIC PANELS 
MANUALS, GUIDLINES
Product codes
Before installing
After installing
Acoustic panel installation
Hidden profile structures
Ingredients
Mounting of panels on CEWOOD tin clips
Recycling instructions
INSTRUCTIONS, WARNINGS
Colour tone warning
Colour tone warning for nonpainted CEWOOD panels
Precautions guidelines for dark colour panels
Visual Effect of higher density edges of CEWOOD panels
Reaction to fire classCERTIFICATES 
DoP
Safety data sheet
DoP A2 panel M1 Emission classification painted panels
DoP Construction Panel
M1 Emission classification unpainted panels
ISO 14001 Certificate
Natureplus Certificate
ISO 50001 certificate
PEFC/12-31-030 certificate
Certificate of constancy of performance FSC ® (FSC-C170780) certificate
EPD (Environmental Product Declaration) Acoustic panelsEPD declaration for A2 panels
EPD declaration for painted acoustic panelsEPD declaration for construction panels
POWERED BY GREEN certificate Indoor Air Comfort Gold Certificate
ISO 14001 Certificate
Indoor Air Comfort Certificate
EN 13964 CertificateCradle to Cradle Certificate
TEST REPORTS
Ball impact resistance guidelines and classes 
Fire resistance test report (by Belgium standard)
Sound absorption test reports


CATALOGUES
Main catalogue
Inspirational catalogue
Inspirational catalogue vol.2
Inspirational catalogue vol.3
Inspirational catalogue vol.4
FOR PROFESSIONALS
BIM models, DWG, RVT, SKP