CEWOOD har med framgång använt sig av 55 år gamla lettiska traditioner för tillverkning av träullspaneler. CEWOOD SIA är ett 100 % lettiskt företag och har idag över 100 anställda.

Företaget grundades 2015. CEWOOD är den enda tillverkaren av paneler av träull i Baltikum och bland de ledande företagen inom området i världen. De kvalitetsnormer som fastställts av företaget har gjort det möjligt att med framgång öka försäljningsmarknaden för CEWOOD till att omfatta många länder.

Företaget arbetar kontinuerligt med optimering av produktionsprocesser, lansering av nya produkter, utbildning av marknader. Tillsammans med fältexperter – arkitekter, inredningsarkitekter, byggherrar och objektutvecklare – fastställs förutsättningar med syfte att dra full nytta av unika användningsområden för CEWOOD-paneler.